Tematy prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych jakie wybierają studenci Uniwersytetu Gdańskiego

Tematy prac dyplomowych wybierane przez studentów są bardzo zróżnicowane. Studenci Uniwersytety Gdańskiego w celu ukończenia różnych etapów studiów zobowiązani są do napisania prac dyplomowych. Ich tematyka jest ściśle związana z wydziałem i kierunkiem studiów, jednakże są takie, które przeważają na tej uczelni. Bardzo dużo prac na Uniwersytecie Gdańskim dotyczy w różnym stopniu obszaru marketingu.

Jako przykładowy temat z tego zakresu można podać rolę marki jako czynnika wpływającego na atrakcyjność przedsiębiorstwa jako pracodawcy. W tego typu opracowaniu na pewno trzeba omówić, czym jest marka firmy, jak się ją tworzy, a także jaka jest jej rola.

Następnie można przedstawić wybraną firmę i jej markę, przedstawić jej historię, profil, a także charakterystykę. Ważne, aby to była bardzo znana marka ze względu na to, że ułatwi to późniejsze badania. Ostatnim etapem mogłoby być przeprowadzenie takich badań, najlepiej pośród osób poszukujących pracy, żeby sprawdzić, jaka jest rola marki jako czynnika wpływającego na atrakcyjność przedsiębiorstwa jako pracodawcy.

Jeżeli chodzi o prace dyplomowe z zakresu logistyki, to bardzo popularne jest pisanie prac związanych z doskonaleniem procesów dostaw w określonej firmie. W ramach tego należy na pewno wyjaśnić, czym w praktyce jest łańcuch dostaw. Trzeba sobie wybrać też przedsiębiorstwo, na którego podstawie napiszemy kolejną część. Najpierw należy mimo wszystko przedstawić jej ogólną charakterystykę a dopiero później zaprezentować na jej przykładzie doskonalenie procesów dostaw.

Tematy prac dyplomowych – w jaki sposób powinny one być wybrane?

Tematy prac dyplomowych wybierane przez studentów, muszą być dobrze skonsultowane z promotorami. Każdy promotor ma inny zakres kompetencji naukowych oraz inne zainteresowania. Praca dyplomowa powinna być pisana na temat ściśle związany z praktyką. Czemu? Pracodawcy poszukują teraz specjalistów ze ściśle praktyczną wiedzą. Jeśli wybierzemy temat, który ma wzięcie na rynku, wówczas zwiększamy swoje szanse na zatrudnienie.

Przykładowo, jeśli będziemy pisać o marketingu internetowym, to po studiach, będziemy mieć większe szanse na prace w firmach internetowych. Tematy czysto abstrakcyjne raczej nie pomogą nam w naszych zmaganiach o dobrze płatną pracę.

Prace licencjackie z zarządzania również cieszą się dużą estymą wśród przyszłych pracodawców. Świadczą one o wysokich kwalifikacjach kandydata do pracy.